Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Σύστημα Braille

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ορασης "Μαγνήτες τυφλοί" οργανώνει κύκλο σεμιναρίων στο σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναγνώστες